Pomozme tam ,kde je naše pomoc zapotřebí.
Již od roku 2014 pomáháme lidem s oblasti Šingál, kteří byli napadeni teroristy islámského státu.
Za pomoci mnoha partnerů a členů organizace a také za velké pomoci vaši,se snažíme zlepšit situaci zdejším obyvatelům.

Pomoc