Projekt Vzpomínka na Černý den 03.08.2014.
Projekt běží od 16.07.2017 do 01.08.2017.
Černý den se říká 3. srpnu 2014, kdy Islámský stát napadl oblast Šingál. S nikým neměl slitování; mnoho žen a dívek byli zajaty jako sexuální otrokyně. Lidé zde žili jako mi, měli své rodiny, domov, svou práci a své sny, chodili do práce, děti do škol, plánovali si budoucnost. Lidé, kteří měli štěstí a přežili masakr, žijí v uprchlických táborech ve velmi špatných podmínkách. Kurdská vláda se snaží ženy a dívky osvobodit, ale stále mnoho z nich v zajetí IS setrvává. Mnoho z nich, které se podařilo osvobodit, jsou ve velmi špatném stavu, jak fyzickém a psychickém. Psychický stav těch to žen a dívek je velmi kritický – nejmladším z nich je 9 let.
Děti ztratily své rodiče a sourozence. Momentálně žijí v uprchlických táborech, a kde se dá. Málokteré z těchto dětí může chodit do školy, protože už žádné nemají. Jsou ve velmi špatném fyzickém stavu, plno z nich vidělo na vlastní oči, jak byly zabity jejich rodiny.
Lidé, kteří byli v zajetí IS jak, ženy, děti, muži nebo i kurdští vojáci, mají za sebou strašné utrpení. Vyslechli jsme mnoho příběhů a je těžké uvěřit, že jsou islamisté z IS také lidé.
Rozhodli jsme se strávit černý den s obyvateli Šingálu ve vesnici Sherfadin. Pomoc je určena pro uprchlický tábor Sherfadin 1 a 2, kde žije mnoho postižených dětí a žen ze zajetí IS. Mnoho žen a dívek, které jsou ve špatném fyzickém stavu. A také pro naše hrdinky ženy a dívky Pešmerga. Jsou to ženy a dívky jako my, ale prožily znásilňování, ponižování a mučení. I přesto, co prožily, dokázaly vztyčit hlavu a jít bojovat za svou zemi, mají naší velkou úctu a obdiv.
Chceme každé rodině v uprchlickém táboře vytvořit balíček, podle počtu dětí v každém stanu a podle možnosti financí. Ve stejné podobě chceme vytvořit balíček pro ženy v oddílech Pešmerga.
Balíček uprchlický tábor Sherfadin 1 a 2 -bude obsahovat ovoce, zeleninu, základní hygienické potřeby, hračky pro děti, hygienické potřeby pro děti.
Balíček Pešmerga bude obsahovat základní hygienické potřeby, spodní prádlo a oblečení na spaní.
Plán na den 03.08.2017
Naší akce se zúčastní členové naší organizace Roja Sor CZ 1,z.s. – členové organizace Shingala Azad NGO.
Dopoledne pojedeme k masovým hrobům, kam položíme kytice a budeme držet minutu ticha za zesnulé, kteří nepřežily masakr Islámského státu. Dále budeme pokračovat do vesnice Sherfadin, kde bude strávit čas v uprchlickém táboře Sherfadin 1-2, rozdáme balíčky, popovídáme si s obyvateli. Vše zakončíme návštěvou u žen Pešmerga, kde jim také rozdáme pomoc.
Přátele obracíme se na vás a žádáme vás o pomoc. Každá vaše pomoc potěší děti, ženy i dívky, které budou vědět, že v těchto těžkých chvílích nejsou sami. Nemáme již mnoho času, sbírka probíhá od 16.07.2017 do 01.08.2017.
Na dotazy rádi zodpovíme.
Vaši pomoc zasílejte na –
Česká republika – Komerční banka:
Roja Sor CZ 1, z.s. – transparentní účet
Č.ú.: 107-9237600267/0100
IBAN: CZ6601000001079237600267
BIC: KOMBCZPPXXX
Roja Sor CZ 1, z.s. – transparentní účet- dolarový
Č.ú. 107-9237670257/0100
IBAN: CZ9001000001079237670257
BIC: KOMBCZPPXXX