Projekt Medical point
město Shingal ( Sinjar ), se pomalu začíná probouzet k životu. Vysídlení obyvatelé se začínají vracet do města, zdravotní péče je v oblasti nedostačující. Proto naše organizace s Diecézní charitou Brno, pracuje na projektu lékařského střediska za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

 

Projekt Medical point