Strašlivé události z 3. srpna roku 2014 přinesly skutečný teror do severního Iráku, především do oblastí okolo měst Sindžár a Mosul a nastartovaly opravdový masakr. Genocida jezídských, křesťanských a dalších menšin proběhla médii po celém světě. Momentální situace těchto lidí je stále strašná. Po zásahu Islámského státu proti těmto menšinám, žijí statisíce dětí, starých lidí a rozprášených neúplných rodin bez jakékoliv naděje v přeplněných utečeneckých táborech, hrubých stavbách nebo na ulici. Rozhodnuti za žádnou cenu neopustit svou vlast a začít si znovu budovat své domovy v troskách osvobozených měst. Mnozí na tuto příležitost teprve čekají, jejich města jsou stále okupována. Všichni jsou ale v této situaci naprosto odkázáni na podporu humanitárních organizací jako je Roja Sor CZ 1, z.s. potažmo na Vaši podporu!!

Na útěku je více než milion lidí. Nemají přístup k vodě ani pravidelný přísun potravin. Celé skupiny lidí spí okolo cest tam, kam právě došly. Většina lidí prakticky přes noc ztratila svůj veškerý majetek. Mnoho z nich nemá víc, než své oblečení. Celé skupiny lidí, které unikly jisté smrti při napadení jejich vesnic, nemají zdaleka vyhráno. Prostě jdou. Žádné ubytování, žádné hygienické potřeby, nedostupná lékařská péče.
Na většinu z nich ještě ke všemu neštěstí teprve teď doléhá deprese z nejistoty o osudu svých blízkých, či rovnou smutek nad vzpomínkami na jejich často bestiální zabití. Skupiny smutku prostě jdou. Bez cíle, bez lepších vyhlídek.
Zde je neodkladně nutné, začít aktivně společně pracovat na zlepšení životních podmínek vnitřně vysídlených lidí v těchto oblastech.
Jedná se o logisticky náročnou operaci, zásobit tisíce lidí na místních komunikacích všemi dostupnými prostředky. Ač se nám to zdá velmi vzdálené, tato situace může potkat každého z nás.

Apelujeme na všechny lidi, úřady, iráckou vládu, světová společenství: pomozte! Práce je moc, sami to nezvládneme. Dosud jsme pomoc dostali do asi 20 provizorních táborů v oblasti Duhok- Xanik, Erbíl, Zaxo, Shariya, Shexan…., a rovněž do odlehlých vesnic a nouzových příbytků. Podařilo se nám do severního Iráku a syrské Rojavy vypravit již devět transportů, to je více, než 300 tun materiální pomoci. V současné době plánujeme další akce a projekty. Chtěli bychom zmírnit utrpení těchto lidí, dětí. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám dosud pomáhali a podporovali nás a doufáme v další Vaši pomoc a podporu.

Pomozte s námi obětem zvěrstev Islámského státu. Lidem, kteří jsou zcela odkázáni na humanitární pomoc. Kteří nemohou a ani nechtějí opustit svou zemi a kterým zůstaly už jen vzpomínky na domov a na své blízké…
Přidejte se k nám!