10. května jsme na Konzulátu České republiky v Erbílu podepsali smlouvu o realizaci projektu Medical point v Šingálu. Chceme velice poděkovat především panu Reifovi a paní Drdákové. Další poděkování patří Velvyslanectví ČR v Bagdádu.

 

Podepsána smlouva o realizaci Medical pointu v Sindžáru