Shingala Azad NGO
Projekt Pediatrická ordinace- Sherfadin
Za uskutečnění projektu vděčíme České republice MZV a Generálnímu konzulátu v Erbílu.
Projekt zajistí v obci Sherfadin stálou zdravotní péči obyvatelům,především dětem,kteří momentálně trpí různými chorobami.
13.05.2017
Děkujeme všem lidem s obce,kteří přidaly ruku k dílu.

Pediatrická ordinace