Alqusch, je město město v severním Iráku ležící v provinvii Ninive cca 30 km severně od města Mosul. Je primárně obývaný etnickými Asyřany katolické chaldejské církve a je jedním z mála míst, kde se stále mluví neo-aramejským jazykem, tedy modifikací jazyka, jímž hovořil Ježíš Kristus. Nad městem se vytesaný v horách tyčí jeden z nejstarších křesťanských klášterů a jeden z nejvýznamnějších klášterů chaldejské katolické církve, klášter Rabban Hormizd založený kolem roku 640 n.l. Oblast vždy byla střediskem vzdělanosti a kultury, a to až do doby, kdy ji v roce 2014 obsadili militanti z tzv. Islámského státu (ISIS) a většina křesťanského obyvatelstva opustila své domovy.

Nejzranitelnější v obdobích válečných konfliktů jsou vždy děti, obzvláště ty, které ztratily rodiče a příbuzné. Pro ně jsou ve městě zřízeny dětské domovy, které spravují řádové sestry a bratři. Na základě rozhovoru se správci dětských domovů a zvážení jejich potřeb jsme se rozhodli pomoci dívčímu dětskému domovu, kde se nacházejí dívky od věku 6 let. Chceme tuto pomoc koncipovat jako pomoc dlouhodobou, a to tak, že bychom každý měsíc na základě vybrané finanční podpory zakoupili dětem, co budou aktuálně potřebovat. V současné době potřebují sportovní oblečení, zimní bundy, pyžama, vzdělávací a zábavně hry, školní potřeby. Pomozme jim k lepšímu dětství a udělejme dětem radost.

Budeme vděčni za jakékoli finanční příspěvky pro ty, k nimž osud nebyl tak příznivý, jako k nám. Svoji pomoc zasílejte na Č.ú.: 107-9237600267/0100

Nejzranitelnější v obdobích válečných konfliktů jsou vždy děti – město Alqusch