V létě 2017 Irácký Kurdistán vyhlásil na 25. září referendum, aby Kurdistán mohl oficiálně patřit Kurdům a mohl se odpojit od Iráku a stát se samostatným státem.Referendum proběhlo a  dopadlo podle očekávání tzn. 92% obyvatel si zvolilo odtržení Kurdistánu od Iráku. Zúčastnilo se 70 procent obyvatelstva Kurdistánu.  V tento okamžik se zvedla vlna nevole okolních států (zejména Irák, Irán a Turecko) ať referendum Kurdové odvolají a tím se stane neplatným.  Před samotným referendem ani jedna z výše zmíněných zemí neměla námitek k referendu a nevyvstaly žádné námitky k uspořádání.

28. září 2017 začala velmi intenzivní proti- referentská rétorika iráckého prezidenta, nicméně slova iráckého prezidenta byla příslibem klidu, tj. že se v žádném případě nebude vojensky útočit na Kurdistán a výsledky referenda se obě strany budou snažit řešit mírovou cestou.  Ve stejný okamžik ovšem irácký prezident pozastavil veškeré finanční transakce do Kurdistánu a s okamžitou platností uzavřel letiště v hlavním městě iráckého Kurdistánu – Erbilu a v nedaleké Suleymanii.

 10. října 2017 se přísliby pokojného řešení rozplynuly a irácké neoficiální milice Hhashd-al-shabi vojensky vstoupily do města Kirkuk a tím defakto začal nový vojenský konflikt.

12. října 2017 irácké milice rovněž vstoupily a obsadily bez boje město Šingál ( Sinjar ) a prozatím se zastavily nedaleko města Sunnune. Kurdské milice opustily oblasti bez boje, aby nebyla prolita krev civilních obyvatel.

 Obyvatelé (většinová populace Jezídové) předmětných oblastí odešli opět do okolních uprchlických táborů (Duhok/Erbil, případně uprchlického tábora v horách poblíž města Shingal), které jsou pod ochranou kurdských milic Pešmerga.

 Jediný přístup do oblasti v rámci zásobování horského uprchlického tábora jest pouze přes Sýrii. Na základě velmi komplikované dostupnosti do oblasti je předmětný uprchlický tábor v horách (cca 30 tisíc lidí) bez jakéhokoliv zdravotního zajištění a základních elementárních potřeb (potraviny, hygiena, atp.). 

Momentální situace v iráckém Kurdistánu a v oblasti Ninive Šingál ( Sinjar)