Kemp vznikl teprve před dvěma měsíci. Je zde hodně dětí, které potřebují pomoc. Nedostává se jim žádného vzdělání, zdravotní péče je na minimální úrovni. Snažíme se zdejší situaci zlepšit. Připravujeme projekt základní a mateřské školy pro tyto děti v obci Šerfadin.

Kemp Šerfadin