Nemají lehký život, každý den se potýkají s různými útrapami života. Naše pekárna v Chánike pomáhá lidem, kteří byli v zajetí tzv. Islámského státu, a sirotkům, kteří ztratili rodiče během války. Blíží se vánoční svátky, čas milosrdenství a vzájemné podpory. Tento měsíc chceme naši pomoc pekárně rozšířit a darovat chléb přímo o Štedrém dni, aby lidé věděli, že nejsou sami. Otevřme svá srdce a pomozme. Vánoce jsou příležitostí projevit milosrdenství a pomoci druhým.
Abychom mohli poskytnout více chleba, potřebujeme vybrat 25 tis. Kč. Budeme rádi, když pomůžete s námi. Č.ú. 107-9237600267/0100. Bůh vám žehnej.Blíží se vánoční svátky, čas milosrdenství a vzájemné podpory Č.ú. 107-9237600267/0100